lekcje rysunku malarstwa   zajęcia dla dzieci   warsztaty z artystą  art busiess women konkurs plastyczny

 • KURSY RYSUNKU I MALARSTWA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Kurs rysunku i malarstwa - profesjonalne, długoterminowe przygotowanie (egzaminy wstępne na wyższe uczelnie artystyczne, przygotowanie teczki egaminacyjnej, przygotowanie do wejścia na rynek sztuki ...).

Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie, tematy lekcji dopasowywane do potrzeb każdeg adepta indywidualnie.
Przewidujemy 1-2 spotkania tygodniowo dla każdego kursanta, do wyboru: wtorki, środy i czwartki od 16.00 do 19.00 oraz czwartki od 10.00 do 13.00
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży od 11 lat (granica wieku jest elastyczna i ocenina indywidualna).

Płatność za lekcje następuje w karnetach. Cena za:
1 lekcję - 79 zł. (do wykorzystania w ciągu 2 tygodni),
4 lekcje + 1 gratis - 320 zł. (do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy),
12 lekcji + 3 gratis - 890zł. (do wykorzystania w ciągu 5 miesięcy).
Koszt materiałów, narzędzi oraz drobny poczęstunek w cenie karnetu.
Zajęcia prowadzi Maja Wolf (artysta plastyk, właścicielka galerii Maya, kuratorka wystaw oraz gościnnie inni artyści galerii Maya).

Kursy tematyczne 

Portret ( fikcyjny, realistyczny, karykatura ... )
Postać (fikcyjna, realistyczna, zwierzę ...)
Pejzaż (weduta, marina, krajobraz ze sztafażem, przyroda, pejzaż surrealistyczny ...)
Martwa natura ( w rysunku i malarstwie : śniadaniowa, własna, symboliczna, nowoczesna, surrealistyczna ... )
Manga (głowy, twarze, dłonie, sylwetki, ubiory, akcesoria, scenopis ...)
Mandala ( zajęcia relaksacyjne w rysunku i malarstwie - mandala: odbicie duszy, dedykowana, serca; mandala symboliczna: inspirowana sztuką, tybetańska, chrześcijańska...)
Abstrakcja ( plama, bazgroły, abstrakcja geometryczna, malarstwo materii, malowanie "czym się da", kompozycja pointylistyczna...)
Kopie mistrzów (rysowanie, malowanie kopii wybranego dzieła)
Ilustrowanie mody (rysowanie postaci, twarzy, modelowanie ciała, rysowanie tkanin, modelowanie rysunku tknin na postaciach ...)
Projektowanie wnętrz ...

Mini kurs obejmuje 5 lekcji za 399 + 1 lekcja gratis!

- Przygotowujemy do EGZAMINÓW na artystyczne uczelnie wyższe,
- Prowadzimy INDYWIDUALNY TOK nauki,
- Poszukujemy TALENTÓW,
- Przyznajemy STYPENDIA dla najlepszych,
- Raz w roku organizujemy WYSTAWĘ PRAC naszych adeptów sztuki.
- Dla najlepszych przygotowujemy strategię rozwoju artystycznego i WPROWADZAMY NA RYNEK SZTUKI.
- Nawiązujemy WSPÓŁPRACĘ z najlepszymi absolwentami naszych kursów.
- Prowadzimy kursy dla HOBBYSTÓW - dla osób które szukają dróg rozwoju osobistego, artystycznego i relaksu,
- Stawiamy na dobrą atmosferę i lekcje W OTOCZENIU DZIEŁ znanych i rozchwytywanych artystów,
- Wiedzy praktycznej towarzyszy TEORIA - elementy historii sztuki i wiedzy z zakresu rynku sztuki,
- Proponujemy RÓŻNORODNOŚĆ tematyczną, a także różnorodność poznawanych technik rysunkowych i malarskich.
- W CENIE zapewniamy również wszystkie niezbędna materiały i poczęstunek.

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI

 • Zapisy trwają cały czas. Zajęcia odbywają się w piątki od 17.00 do 18.30 i soboty 9.00 do 10.30
  Zajęcia prowadzi pedagog : Izabela Noskowska 
  Pojedyncza lekcja - 19 zł. (90 minut)
  Karnet na 5 spotkań - 80 zł. (1 lekcja gratis)

  - pozwalają na rozwój zdolności manualnych,
  - rozwijają wyobraźnię,
  - dają satysfakcję z tworzenia i budują wiarę w siebie,
  - pozwalają dzieciom od najmłodszych lat mieć kontakt ze sztuką,
  - uczą działania w grupie pozwalając równocześnie na rozwój indywidualnych cech,
  - uczą dyskusji

 • SPOTKANIE Z ARTYSTĄ - warsztaty prowadzone okazjonalnie przez znanych artystów.
  5.04.2016 - Warsztaty z Darkiem Żejmo - Światło i kolor w obrazie - godz. 16.00-19.00
  10.12.2016 - Warsztaty z Adamem Papke - Akwarela - godz. 11.00-14.00

 • ZAJĘCIA RELAKSACYJNE - warsztaty plastyczne dla grup - spotkania grupowe w gronie 5-12 osób 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • KONKURS PLASTYCZNY "Casting na Monę Lisę" III edycja 2016 r.
  Temat: Mona Lisa w Toruniu
  Technika: dowolna
  Format prac: 50/40 cm.
  3 kategorie wiekowe
  Termin zakończenia: 30.11.2016 r.
  Ogłoszenie wyników: 25.12.2016 r.
  Wystawa pokonkursowa: 27-30.12.2016 r.


  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  „Casting na Monę Lisę”

  organizowanego przez:
  Maya.Galeria Sztuki i Atelier
  ul. Ducha Świętego 19, 87-100 Toruń
  e-mail: kontakt@mayagaleria.com
  tel.56 64 000 59

  §1 Organizator

  Organizatorem Konkursu jest Maya. Galeria Sztuki i Atelier – Galeria sztuki prowadząca
  kursy i lekcje rysunku i malarstwa.

  §2 Czas trwania konkursu

  Konkurs rozpoczyna się 1-go października 2016 roku i kończy się 30-go listopada 2015
  roku.

  §3 Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
  ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
  2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu technik dowolnych
  w formacie 50x40cm. Tematem pracy jest „Moja Mona Lisa”, czyli przedstawienie
  człowieka za pomocą plastycznej formy wypowiedzi, czyli szeroko rozumiany portret.
  3. Zgłoszenie prac w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
  do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O
  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r. Nr 24, poz. 83) oraz do
  publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w
  Internecie.
  4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
  Regulaminu.

 • §4 Termin i warunki dostarczania prac

 • 1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu na
  adres:
  Maya.Galeria Sztuki i Atelier
  ul. Ducha Świętego 19
  87-100 Toruń
  z dopiskiem na kopercie: „Casting na Monę Lisę” w terminie do 30-go listopada 2016
  roku.
  2. Prace do Konkursu mogą zgłaszać opiekunowie indywidualni oraz opiekunowie
  zajęć lub nauczyciele. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać dane: imię i nazwisko
  autora, Imię i nazwisko opiekuna, wiek, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
  Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
  3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla
  pocztowego).
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
  przesyłki.
  5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

  §5 Zasady przyznawania nagród

  1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięzców w ramach
  trzech kategorii wiekowych:
  a) szkoły podstawowe
  b) szkoły gimnazjalne
  c) szkoły ponadgimnazjalne
  2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 1-3 prac w każdej
  kategorii wiekowej.
  3. Nagrodami w konkursie są:
  a) prezentacja nagrodzonych prac w Galerii Sztuki Maya
  b) karnety na lekcje rysunku i malarstwa prowadzone w Galerii Sztuki Maya
  c) zestawy materiałów i narzędzi do rysunku i malarstwa
  d) inne nagrody od firmy Optometria Karczewski KIDS
  4. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane
  przez Komisję.
  5. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora
  Konkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną
  poinformowane o wynikach konkursu telefonicznie.
  7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce Galerii Maya przy ul. Ducha Świętego 19,
  25-go grudnia 2016 r.

  §6

  Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Galerii Sztuki i Atelier Maya (ul. Ducha
  Świętego 19, 87-100 Toruń), oraz na stronie internetowej www.mayagaleria.com .
  Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 56 64 000 59
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mayagaleria.com  Prace nagrodzone i wyróżnione III edycji konkursu.


Nagrody:

Alicja Wiśniewska
Laura Lisiecka
Paulina Nowakowska

Wyróżnienia:

Zofia Dąbrowska
Matylda Boryna
Zuzanna Rajman
Nikola Jabłońska
Magdalena Gauden
Dominika Gołębiewska
Oktawia Sokalska


Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział we wspólnej zabawie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy stworzenia pięknych i pomysłowych prac.
Na nagrody przenaczono łącznie 2000 zł.
Przyznano 3 nagrody główne. Nagrodami głównymi są karnety na lekcje rysunku w galerii Maya, książki i artykuły plastyczne.
Wyróżnienia nagradzamy upominkami (torby, kubki i zakładki magnetyczne).
Nagrody i dyplomy można odebrać osobiście w galerii Maya lub wyślemy pocztą.
W tej sprawie prosimy o kontakt.
Dodatkowo wszystkie dzieci i młodzież, które wzięły udział w konkursie zapraszamy na bezpłatną lekcję rysunku do galerii Maya.
Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt.