Dematte Mirko

Mirko Demattè odbył głęboką podróż w poszukiwaniu swoich korzeni i dzięki temu zbliżył się do świata sztuki. Odbył podróż do Stanów Zjednoczonych,

a po powrocie w XVI-wiecznej willi, która stała się jego studio, namalował swoje pierwsze obrazy action painting. Od 2004 do 2012 r. przeszedł kilka etapów wewnętrznego dojrzewania.

Mimo ekstrawertycznej osobowości zdolny jest do wielkiej wnikliwości.

W jego twórczości widoczne są wpływy action-painting, taszyzmu oraz przełamywanie dwuwymiarowości dzieła poprzez asamblaż, spacjalizm.

Materia jest sercem aktu artystycznego Demattè. Pollock, Fontana i Burri stali się ojcami jego stylu i w nich należy doszukiwać się podłoża twórczości Dematte.

Eksperymentuje ze środkami wyrazu odwołując się do alegorii i symboliki. Wśród mediów na płótno i płytę stosuje papier, płótno, drewno i metal.

Dzięki wykorzystaniu tych materiałów do swoich kolaży, asamblaży osiąga efekt trójwymiarowości, emocje potęguje malując na wybrane kolory określone elementy.

Jego prace są formą wyrazu duszy, wyrażają głęboką wrażliwość.

W ostatnim okresie artysta tworzy nowy cykl, w którym podstawą myśli artystycznej są czystość i wolność. Dominuje tu biel jako kolor czystości, neutralności i kolor światła.

W 2009 roku Jego prace zaczęły być dostrzegane i nagradzane.

W roku 2011 wziął udział w prestiżowej wystawie w sali wystawowej banku UBS w Lugano;

W październiku 2011 Jego rzeźba była prezentowana na Expo w Mediolanie.

W 2016r. jedna z rzeźb Dematte nawiązująca do motywu Świętej Rodziny trafiła na ręce kardynała Giuseppe Bertello -jednego z najbliższych współpracowników Papieża Franciszka - jako dar prowincji Trydent dla Ojca Świętego.

Dematte Mirko