Suszek Skwarek Edyta

Absolwentka Studiów Pedagogicznych oraz Liceum Zawodowego o profilu Renowator Zabytków Architektury, gdzie zdobyła wiadomości i umiejętności z zakresu technologii malarstwa sztalugowego, ściennego, technik pozłotniczych, rzeźby, form sztukatorskich i grafiki. Zajmuje się malarstwem sztalugowym (olej, akryl, akwarela, ikonografia, techniki własne), dekoracyjnym malarstwem ściennym, malarstwem na tkaninach. Tworzy małe formy przestrzenne i ozdoby.

Suszek Skwarek Edyta