Tarnowski Jacek

Jacek Jan Tarnowski urodził się w 1966r. w Toruniu. W 1986r. wyjechał do Francji, gdzie mieszka i tworzy. Dużą rolę na jego twórczość odegrała sztuka Beksińskiego, Malczewskiego, Witkacego, Wyspiańskiego, Starowiejskiego i Kossaka, a obecnie Vermer, Klimt i Rothko.

Jacek Jan Tarnowski urodził sie w 1966 roku w Toruniu. Od 10 roku życia zaczął pracować w atelier toruńskich artystów, później krakowskich. W 1985 roku zdał egzaminy na toruńskie sztuki piękne tylko po to aby dostać paszport i móc opuścić komunizm. Od 1986 roku mieszka i tworzy we Francji. Duży wpływ na jego twórczość odegrała sztuka Beksińskiego, Malczewskiego, Witkacego, Starowiejskiego, Wyspiańskiego i Kossaka. 

Tarnowski Jacek