Szymon Sobczak

Szymon Sobczak jest łódzkim ilustratorem komiksów, malarzem i dydaktykiem Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. W malarstwie realizuje głównie abstrakcje, co dopełnia jego dokonania w bardziej dosłownej i opartej na narracji sztuce komiksowej. Obie te dziedziny, tak odmienne, pozwalają czerpać nowe inspiracje i stymulują do dalszego rozwoju. W swojej twórczości Szymon Sobczak kieruje się dwiema głównymi zasadami. Po pierwsze: kluczowa jest czytelność przekazu; odpowiedzialność nadania znaczenia dziełu nie może zostać przerzucona na odbiorcę. Po drugie - utwór powinien sprowokować emocje, refleksje, odczucia. Sztuka, która pozostawia obojętnym nie jest warta tworzenia.

Szymon Sobczak