Edward Tuz

Urodzony w 1949 roku w Szałasie. Absolwent Technikum Budowlanego w Kielcach. Studiował na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1979 roku wykonuje „wolny zawód”, zajmując się wyłącznie malarstwem, rysunkiem, współtworzy projekty architektury wnętrz i współpracuje ze znanymi artystami plastykami.

W 1985r. otrzymał uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka.

Uprawia malarstwo sztalugowe, którego treść wyrasta z poezji romantycznej (Norwid) i ksiąg natchnionych Pisma Świętego. Elementy inspiracji niesie mu również codzienne życie. Jego twórczość osadzona jest w tradycji klasycznego malarstwa o silnym, subiektywnym zabarwieniu. Stałe obcowanie z dziełami literatury i muzyki pozwala mu na częste refleksje porównawcze z pogranicza różnych sztuk. W tym tkwi jego artystyczny potencjał – twórca po mistrzowsku porusza się na styku natury i kultury.

Patrząc na jego twórczość, możemy stwierdzić, że jest artystą o typowo refleksyjnym usposobieniu, który etapami posuwa się ku coraz lepszemu ujęciu tematu, dążąc do doskonałości. Oprócz wiodącego motywu morza, miłości, dużą część dorobku artystycznego stanowią obrazy o tematyce muzycznej. W pracach zatytułowanych „ agwazja „ (zbitka słów agresja i inwazja) odnosi się do nacierającego świata zewnętrznego, któremu człowiek chce się przeciwstawić.

Prace Edo Tuza prezentują wysoką jakość, dopracowanie pod względem warsztatowym, wyśmienicie ujęte najtrudniejsze harmonie barwne.

Obraz na stronie           Obraz na stronie

Jego liczne prace znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i Japonii. Dorobek twórczy prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Dorobek Artystyczny – nagrody i wyróżnienia:

  • Pierwsza wystawa – KMPiK Kielce 1979, ostatnia – Galeria „ Atut „ Końskie 2004,
  • Udział w 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i Świecie,
  • Stypendysta nagrody – 1988 i Prezydenta Kielc w 2000 roku,
  • Nagrody Miasta Kielce – 1982, Złote Jajo – 1984, „ Przedwiośnie ” – 1986, konkurs „Tematy Muzyczne w Malarstwie” – nagroda 1986 i 1987,
  • Wystawa Sztuki Religijnej – Białystok – 1985.

Edward Tuz