Parsamian Gagik

Urodził się 28 lipca 1957 roku w Eczmiadzynie, starożytnej stolicy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. W 1977 roku, po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych im. F. Terlemaziana, kontynuował edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Erywanie. pod kierunkiem profesora Ara Bekariana, z którym to twórcze oraz ludzkie kontakty pozostawiły głębokie ślady w duszy młodego artysty. Następny okres życia Gagika Parsamiana łączy się z czynną działalnością twórczą i organizacyjną oraz uczestnictwem w licznych wystawach.
Od roku 1988 jest członkiem Związku Malarzy Armenii, a od 2007 roku przyjęty do polskiego Związku Artystów Plastyków. W 1989 roku został mianowany kustoszem Eczmiadzyńskiego oddziału Ormiańskiej Centralnej Państwowej Galerii Obrazów.
Od 1994 roku mieszka i tworzy w Gdańsku. W 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda dznaczył Gagika Parsamiana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji Ormian w społeczeństwie polskim, za wkład w rozwój polsko-ormiańskiej współpracy kulturalnej.
W roku 2016 został wybrany prezesem Związku Ormiańskiego w Gdańsku.
Prace artysty znajdują się w zbiorach Galerii Państwowych jak i w prywatnych kolekcjach na całym świecie.

Parsamian Gagik