Górska Krystyna

Krystyna Górska z domu Starowieyska, urodzona 5 marca 1921 roku w Starej Wsi koło Bielska Białej. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. W roku 1951 uzyskała dyplom w dziedzinie grafiki użytkowej i artystycznej.

Górska Krystyna