Owczarski Tomasz

Tomasz Owczarski to artysta urodzony w 1967 roku w Mikołowie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oddział w Katowicach. W 1992 roku uzyskał wyróżniony medalem dyplom z malarstwa i grafiki warsztatowej w pracowniach profesora Macieja Bieniasza i profesora Stanisława Kluski. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Jest współautorem polichromii w kościołach w Jerzmanowicach, Gołaczewach, Radlinie. Uczestniczył w pracach konserwatorskich w gotyckich kaplicach kościoła w Pilicy.

Owczarski Tomasz