Leniec-Lincow Dorota

Urodzona w Warszawie w 1955 roku. Absolwentka Liceum Plastycznego w Warszawie, Policealnego Studium Kreślarskiego, Policealnej Szkoły Charakteryzacji oraz Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych im. San Fernando w Madrycie, w Hiszpanii. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem oraz ilustracją książkową. Wystawiała swoje prace w Polsce i Hiszpanii. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. 

Leniec-Lincow Dorota