kursy i warsztaty

Każdy człowiek może nauczyć się rysunku i tym samym poszerzać możliwości funkcjonowania własnego mózgu, tak samo jak każdy mógł się nauczyć pisać - po prostu znając pewne zasady, które świat pokazują inaczej niż jesteśmy do tego „przyzwyczajeni”. Umiejętości zdobyte na lekcjach rysunku są niezwykle przydatne w rozwijaniu myślenia krytycznego, znajdowania sensu i rozwiązywania problemów.
Rysowanie to proces, w czasie którego rysujący ćwiczy obie półkule mózgu i buduje nowe połączenia między nimi co usprawnia jego funkcjonowanie.
W rezultacie rozwija się prawą półkulę, a więc: wyobraźnię, widzenie przestrzenne i perspektywiczne, zdolności humanistyczne, wyczucie kompozycji, zdolność wyrażania siebie i umiejętność rozumienia i panowania nad własnymi emocjami…
ale także lewą : logikę przyczynowo-skutkową, planowanie, zdolność logicznego myślenia, analizowania...
Zwiększają się kompetencje w zakresie obserwacji i przewidywania, kreatywności, odwagi twórczej, pewności siebie, wyobraźni, panowania nad emocjami i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz wiele innych.
warsztaty

kursy i warsztaty