Piekarski Wojciech

Wojciech Piekarski urodził się w 1980 roku. Należy do grona młodych artystów. Gdy ukończył architekturę na Politechnice Łódzkiej zadebiutował swoimi obrazami na Aukcjach Promocyjnych. Odniósł wielki sukces. Piekarski, malując akty i realistyczne martwe natury, stara się nawiązywać do tradycji malarskich Caravaggia. Posiada świetne umiejętności dobrego rysunku i znajomość perspektywy, a to przydaje mu się w tworzeniu prac zbliżonych do hiperrealizmu. Obrazy Piekarskiego są obecne m.in. w łódźkich i warszawskich galeriach, a ostatnio również w zagranicznych, np w Hongkongu. W Łodzi jest prawdziwym fenomenem. Jego praca "Sen" została sprzedana za prawie 6 tysięcy złotych w czasie VIII Aukcji Promocyjnej. To najdrożej sprzedane dzieło artysty młodego pokolenia w Łodzi. Taki sukces zawdzięcza zapewne temu, że jego twórczość jest całkowicie różna od innych dzieł, które można oglądać w łódźkich galeriach.

Piekarski Wojciech