Kwarciak Michał

Michał Kwarciak (rocznik 1983), absolwent Policealnego Studium Zawodowego Opus Art w Sosnowcu na kierunku witraż oraz studiów na kierunku malarstwo sztalugowe i malarstwo w architekturze i urbanistyce na Akademii Jana Długosza w Częstochowie (dyplom ukończony pod kierunkiem prof. Jarosława Kweclicha).
Michał Kwarciak jest uczestnikiem kilkunastu plenerów malarskich w Polsce i za granicą. Autorskie prace malarskie prezentował na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych. 
Mieszka i tworzy w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej tj. w Chlinie.
Michał Kwarciak tworzy w swych obrazach osobny świat z pogranicza jawy i snu, lub realności i wyobraźni. Jego prace są jakby wyrwane z kontekstu, utrwalają chwilę, którą właśnie śnimy lub sobie wyobrażamy, jest to swoistego rodzaju projekcja fantasy. W tym osobliwym temacie artysta próbuje odnaleźć własny styl, indywidualną drogę oraz poszukuje pomysłu by się stale rozwijać. 
Inspiracją są podania, baśnie opowiadane własnym dzieciom, bajki, wymyślane na poczekaniu, doświadczenia codzienne, życie rodzinne, otoczenie.

Wystawy indywidualne:

1. Centrum Kultury MOK w Olkuszu- Galeria OKNO: "W niedokończonym śnie", 2016

2. BWA Olkusz, 2017

3. BWA "Jatko"- Nowy Targ, 2017

4. Świetochłowice, Wieże KWK Polska- Galeria Dwie Wieże, 2017

5. BWA "U Jaksy"- Miechów, 2018

6. Centrum Kultury Podgórze- Klub Wróblowice- Kraków, 2018

7. Galeria MDK- Mikołów, 2018

8. Pod Katarynką- Kraków, 2018

9. Galeria "Wieża Sztuki"- Kielce 2019

Kwarciak Michał