Kaleta Wojciech

Urodzony w 1981 r. w Łodzi. Absolwent Policealnego Studium Konserwacji Zabytków "Na Nawrocie"- dyplom w 2002r. W latach 2004 - 2007 studiował na  Wydziale Edukacji Wizualnej, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom licencjacki obejmował rysunek, malarstwo, grafikę warsztatową oraz fotografię. W 2009r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom  z malarstwa (Pejzaż. Studium światła) powstał w pracowni pod kierunkiem adiunkta dr Przemysława Wachowskiego. Mieszka i pracuje w rodzinnym mieście.

 
W swych pracach poruszam się w obrębie podstawowych pojęć tj. koloru, światła i przestrzeni szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi na frapujące pytania. Cechą wspólną dla wszystkich prac jest poszukiwanie piękna, czyli wartości zepchniętej przez współczesne malarstwo na margines, Inspiruje mnie natura ponieważ nie ma niczego doskonalszego. To ona stała się punktem wyjścia dla moich pejzaży oraz prac już czysto abstrakcyjnych, w których symbolika i podświadomość odgrywają wiodącą rolę.
 
Kalendarium
 ● 2000- 2002r : nauka w Policealnym Studium Konserwacji Zabytków
2000-2004: amatorska praca twórcza w zakresie rysunku, fotografii oraz malarstwa na szkle.
2004- 2007r. Studia licencjackie na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
●  2007, (maj):  udział w ForoFestiwalu 07
2007- 2009 r. Studia magisterskie na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
2008 - pokaz pracy audiowizualnej na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na koncercie Łódzkiej Filharmonii  w ramach projektu „Kooperacja” (Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna) oraz w maju 2009 roku w czasie Nocy Muzeów.
2010 (wrzesień)- udział w wystawie 8 Triennale Małych Form Malarskich (Toruń 2010).
2011 ukończenie kursu 1-go stopnia (luty) i 2-go stopnia( lipiec) pisania ikon u o. Jacka Wróbla SJ (Droga Ikony)
2011r. (luty) indywidualna wystawa malarstwa   (Syzyf. Sekwencja) w Galerii Młodych Talentów Rynku Sztuki.
2011r. (grudzień) indywidualna wystawa malarstwa w Galerii „526” Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi.
2012r. (kwiecień) udział w wystawie zbiorowej studentów studiów niestacjonarnych w galerii „Wolna przestrzeń” Wydziału Sztuk Wizualnych ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi
2012r. (kwiecień/maj) wystawa indywidualna malarstwa w galerii „Wolna przestrzeń” Wydziału Sztuk Wizualnych ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Prace z lat 2008-2012.
2012r. 19/20 maja; udział w Nocy Muzeów (malarstwo)
2012r. 13 - 27. 10. 2012 -"Continuum. Tempus"; indywidualna wystawa rysunku i malarstwa; Galeria sztuki Maya, Toruń  ul. Ducha św.
●  2012r. 14 grudnia 2012 r. - 25 stycznia 2013 r. udział w wystawie pokonkursowej VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwą Naturą”
●  2013r.  od 15. 03 - indywidualna wystawa malarstwa (Światłoczułość) w Domu Literatury.  Łódź , ul. Roosevelta 17.
2013r. od 15. 03 do 05. 05. 2013r.- udział w wystawie I międzynarodowego Konkursu Artystycznego „Pejzaż Współczesny Częstochowa 2012”.
2013r. ( sierpień)- udział w wystawie 9 Triennale Małych Form Malarskich (Toruń 2013 r.).
2013r (06.10-27.10) „Przypowieści i klucze”, indywidualna wystawa rysunku w Galerii ECK LOGOS w Łodzi.
2015r. 16.04 – 10.05. „Przypowieści i klucze” indywidualna wystawa        rysunku w „Galerii 526” Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi
2015r. 14.05. - 6 09. 2015 r. Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców- wystawa zbiorowa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282, Łódź

Kaleta Wojciech