Niewęgłowski Marcin

Artysta samouk tworzący w nurcie realizmu magicznego, w którym chce podążać własną drogą. Inspiracje czerpie z obserwacji świata, przyrody, ludzi. Koncepcje powstające w jego wyobraźni pojawiają się nagle, ale ostateczna forma obrazu podlega transformacji podczas procesu twórczego.  W 2018 r. jego obrazy zostały wystawione w Galerii Oranżeria w Radzyniu Podlaskim, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie oraz w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, a także w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakrzówku oraz na organizowanej przez Dom Kultury Śródmieście wystawie zbiorowej Ołpen Sztaluga. W 2018 r. otrzymał roczne stypendium od m. st. Warszawa na realizację projektu "Portret Fantastyczny". W 2019 r.  Galeria przy Kozach, Służewskiego Dom Kultury w Warszawie, prezentowała  jego obrazy na indywidualnej wystawie "Imaginacje"

Niewęgłowski Marcin