Maślankiewicz Jacek

Urodzony 7 lutego 1955 r.
Dyplom  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w 1979 roku.
Nagrody:
Odznaczony w roku 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej
 - Festiwal Polskiego Malarstwa współczesnego Szczecin 2017
- I NAGRODA Muzeum Morskiego w Gdańsku, konkurs BARWY MORZA 2015
- I NAGRODA Fundacji ARTHANZA 2018, Konkurs Malarstwa zokazji 100 lecia -
- Odzyskania Niepodległości

- Członek Komisji Kultury Polskiego Komitetu Olimpijskiego
- Notowany w Kompasie Sztuki Polskiej
Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków /2010 - 2015/

45 idywidualnych wystaw malarstwa, 229 pokazów zbiorowych
Maluje:
od wczesnych lat dziecięcych pod kierunkiem Ojca – Artysty Malarza Ireneusza Maślankiewicza. W czasie studiów w pracowniach Jana Lisa, Bohdana Urbanowicza, Rajmunda Ziemskiego...
 
...obecnie
 pod Boskim wejrzeniem
Na zawsze... ponieważ proces tworzenia jest nieustanną fascynacją 
piękno trwa i trwało będzie dopóty, dopóki szlachetne miano CZŁOWIECZEŃSTWO wyróżnia NAS, istoty ludzkie w dziele STWÓRCY.

Maślankiewicz Jacek