Regulamin

Zasady korzystania z serwisu mayagaleria.com.
Serwis prowadzi sprzedaż przez internet zarówno dzieł sztuki  będących własnością firmy PHU Maja Wolf (zwanej dalej galerią sztuki) i prezentowanych w galerii  stacjonarnej (siedzibie firmy) w Toruniu przy u. Ducha Świętego 19, jak również dzieł udostępnianych  galerii  sztuki do sprzedaży na zasadzie komisu  wyłącznie w ofercie internetowej
. Użytkownicy Mayagaleria.com akceptują postanowienia Regulaminu oraz zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. Niniejszy Regulamin jest umową pomiędzy właścicielem serwisu Mayagaleria.com a korzystającymi z niego Użytkownikami.

Galeria sztuki dołożyła wszelkich starań, aby Regulamin spełniał wymogi obowiązującego prawa,  a w szczeg
ólności, aby nie zawrzeć w nim klauzuli niedozwolonej. W przypadku, gdyby jednak jakikolwiek paragraf Regulaminu naruszał interes konsumentów (Użytkowników serwisu) – prosimy o niezwłoczny kontakt.

Definicje

1. Galeria Sztuki Mayagaleria.com jest prowadzona przez PHU Maja Wolf, ul. Ducha Świętego 19 w Toruniu NIP: 876-212-80-85, REGON: 340589050

2. Myagaleria.com jest galerią sztuki - sklepem prowadzącym sprzedaż dzieł sztuki online działającym równolegle z galerią stacjonarną. Oferowane dzieła sztuki są starannie wyselekcjonowane, unikalne i najwyższej jakości.

3. 
Mayagaleria.com oraz zajmuje się promocją i sprzedażą dzieł sztuki.

4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

5. Użytkownik zarejestrowany, to Użytkownik Kupujący, który przeszedł prawidłowo proces rejestracji w mayagaleria.com, posiada własny unikalny login, oraz posiada prawo do dokonywania zakupu w mayagaleria.com.

6. Sprzedawca – Użytkownik zarejestrowany, którego konto posiada rozszerzoną funkcjonalność -  może on sprzedawać towary za pośrednictwem galerii sztuki oraz przez panel sprzedawcy w mayagaleria.com.

7. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Zarówno Kupujący jak i Sprzedawca akceptują regulamin Mayagaleria.com.

Postanowienia ogólne

Użytkownik

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy.

3. Użytkownik  nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę Mayagaleria.com i innych jej Użytkowników.

4. Użytkownik nie może obrażać, niepokoić, szantażować lub grozić innym Użytkownikom Mayagaleria.com.

5. Użytkownik potwierdza, że ma prawo do opisów, zdjęć i grafiki, które wykorzystuje w Mayagaleria.com

6. Użytkownik nie może wysyłać niechcianych informacji (spam) do żadnego innego Użytkownika Mayagaleria.com

7. Użytkownik nie może wysyłać ofert handlowych do żadnego innego Użytkownika serwisu.

8. Użytkownik zezwala  Mayagaleria.com na wyświetlanie zdjęć, grafik oraz cytowania opisów, nazw, awatarów i innych treści zawartych na profilu Użytkownika, ich przetwarzanie i wyświetlanie na innych podstronach Mayagaleria.com oraz do korzystania z nich w celach marketinowych w serwisach pomocniczych artinfo.pl, allegro.pl oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram...

9. Nazwa Użytkownika nie może być przedmiotem sprzedaży lub przekazania innemu Użytkownikowi.

10. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.

Użytkownik rozumie oraz akceptuje postanowienia regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

Mayagaleria.com

1.     Mayagaleria.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia Mayagaleria.com w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

2.     Mayagaleria.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez Newsletter, o ile wybrał opcję jego subskrypcji.

3.     Mayagaleria.com zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami na platformie serwisu.

4.     Mayagaleria.com zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości (np. produktów, opisów produktów) oraz do usunięcia zawartości (np. produktów, opisów produktów) lub konta Użytkownika, jeśli produkty przez niego sprzedawane zawierają treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub inne powszechnie uznane za nieetyczne lub łamiące prawo.

5.     Mayagaleria.com zezwala na wykorzystanie zamieszczonych na Mayagaleria.com zdjęć produktów na innych stronach pod warunkiem zamieszczenia linku do Mayagaleria.com

6.     Mayagaleria.com nie zezwala na umieszczanie w profilach Użytkownika elementów graficznych innych stron internetowych pod rygorem usunięcia konta bez uprzedniego ostrzeżenia.

7.     Mayagaleria.com nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia, nazwy, opisy i inną zawartość dodaną przez Użytkowników.

8.     Mayagaleria.com dba o wysoki poziom oferowanych produktów i zastrzega sobie prawo do usunięcia produktów uznanych za nie spełniające kryteriów jakości.

9.     Mayagaleria.com nie bierze odpowiedzialności za jakość produktów i ich zgodność z opisem i zdjęciem poza dziełami sztuki oferowanymi bezpośrednio przez galerię sztuki ze zbiorów galerii stacjonarnej (Ducha Świętego 19, Toruń). W uzasadnionych przypadkach  Mayagaleria.com zobowiązuje się do uczestniczenia w roli arbitra w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Użytkownik musi wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz inne postanowienia Mayagaleria.com by móc korzystać w pełni z Mayagaleria.com.

Rejestracja

1.     Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.     Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych.

3.     Mayagaleria.com może, w sytuacjach tego wymagających, zażądać poświadczenia danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie z Mayagaleria.com.

4.     W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Mayagaleria.com i zgadza się na Politykę prywatności PHU Maja Wolf.

5.     Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i Prawem polskim.

6.     Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w procesie sprzedaży i w celu kontaktu z Użytkownikiem.

7.     Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Mayagaleria.com w celu realizacji procesu rejestracji w Mayagaleria.com oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i RODO.

8.     Użytkownik oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie.

9.     Użytkownik, w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i RODO ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych, a także prawo do zapomnienia.

10.  W świetle obowiązującego prawa, akceptacja regulaminu jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu.

 

Zakupy

1.     Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.com.

2.     W przypadku płatności przelewem Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

3.     Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje blokadę możliwości składania kolejnych zamówień.

4.     Jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Tpay.com

5.     Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres  galerii produkt w terminie ustalonym dla każdego produktu, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wpłaty, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym powinien poinformować galerię sztuki.

6.     Dane do przelewu:
PHU Maja Wolf
ul. Ducha Świętego 19
87-100 Toruń
mbank konto: 28 1140 2004 0000 3502 6193 4534
mBank konto walutowe: 60 1140 2004 0000 3712 0645 7198

w tytule przelewu: zamówienie nr…

7.     Kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, będą rozwiązywane, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego oraz pośredniczącą Mayagaleria.com.

8.     W przypadku nieopłacenia zamówienia Mayagaleria.com. wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o jego opłacenie oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu, zamówienie zostaje anulowane, a konto Kupującego zablokowane.

9.     Kupujący nie może namawiać Sprzedawcy do sprzedaży oferowanych w serwisie produktów poza serwisem Mayagaleria.com.

Reklamacje

Kupujący:

Niedostarczona lub uszkodzona przesyłka

1.     Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczanie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę (np. regulamin Poczty Polskiej dostępny pod adresem http://poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf (procedura reklamacyjna - paragraf 34 punkt 2 oraz paragraf 38 punkt 3).

2.     Kupujący powiadamia Mayagaleria.com poprzez formularz kontaktowy lub mail o reklamacji z tytułu niedostarczenia lub uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską. Galeria sztuki składa wówczas reklamację w firmie kurierskiej i jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - Kupujący niezwłocznie otrzyma od Mayagaleria.com zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu na protokole pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, nie będą rozpatrywane.

2.     Jeżeli Kupujący otrzymał podpisany protokół oraz firma kurierska uznała tę reklamację - Kupujący otrzyma od Mayagaleria.com zwrot całej wpłaconej kwoty.

Produkt niezgodny z opisem, zdjęciami

1.     W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z opisem lub zdjęciami należy powiadomić o tym fakcie Mayagaleria.com podając wszystkie niezgodności.

2.     Różnice w wyglądzie produktu wynikające z ustawień parametrów monitora, w szczególności rozdzielczości, barw, kolorów i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

 

3.     Dzieła sztuki, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego oraz oprawa obrazów realizowana na zamówienie, według wzoru i opisu wcześniej uzgodnionego w formie pisemnej stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami.

Artysta:

Niedostarczona przesyłka

1.     Artysta zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę transportową. Wysokość żądanego odszkodowania nie może być niższa niż kwota wpłacona przez Kupującego.

2.     Artysta zobowiązany jest do informowania Mayagaleria.com o podjętych działaniach i wszelkich odpowiedziach firmy dostarczającej przesyłkę w procesie reklamacyjnym.

3.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Artysta otrzymuje od firmy dostarczającej przesyłkę wartość całego zamówienia, na swoje konto bankowe. Mayagaleria.com  pomniejsza Artyście wysokość przelewu o kwotę produktu, prowizji i przesyłki w bieżącym cyklu rozliczeniowym (ponieważ Artysta otrzymał te kwoty w ramach złożonej reklamacji).

Produkt uszkodzony w transporcie

1.     Aby rozpocząć procedurę reklamacji Artysta, za pośrednictwem Mayagaleria.com, musi otrzymać protokół zniszczenia zawartości przesyłki podczas transportu, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

2.     Artysta zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę transportową. Wysokość żądanego odszkodowania nie może być niższa niż kwota wpłacona przez Kupującego.

3.     Artysta zobowiązany jest do informowania Mayagaleria.com o podjętych działaniach i wszelkich odpowiedziach firmy dostarczającej przesyłkę w procesie reklamacyjnym.

4.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Artysta otrzymuje od firmy dostarczającej przesyłkę wartość całego zamówienia, na swoje konto bankowe. Mayagaleria.com pomniejsza Artyście wysokość przelewu o kwotę produktu, prowizji i przesyłki w bieżącym cyklu rozliczeniowym (ponieważ Artysta otrzymał te kwoty w ramach złożonej reklamacji).

Produkt niezgodny z opisem, zdjęciami

1.     W przypadku uznania reklamacji, w której opis lub zdjęcia produktu w sposób rażący odbiegały od rzeczywistego wyglądu produktu konto Artysty zostaje zawieszone do wyjaśnienia nieprawidłowości.

2.     Artysta ponosi koszt wysyłki oraz odesłania produktu.


Zwroty

 Kupujący

1.     Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciągu 14dni od daty otrzymania.

- Warunkiem zwrotu jest p
owiadomienie Mayagaleria.com poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając: imię, nazwisko, tytuł i autora działa sztuki, numer zamówienia oraz numer konta bankowego (wyłącznie konto w banku polskim).
 -
Zwrot  dzieła sztuki do  Mayagaleria.com na adres siedziby: Galeria Sztuki Maya, ul. Ducha Świętego 19, 87-100 Toruń.
 -
Mayagaleria.com zwraca uiszczoną wartość dzieła sztuki niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej zgodnej z ustaleniami pkt. 1.2
 - Dzieła sztuki i usługi,
które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupujacego, według wzoru i opisu uzgodnionego na piśmie stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają zwrotowi.

Artysta

1.      Mayagaleria.com zwraca dzieło sztuki artyście na podany przez niego adres w przypadku zwrotu od klienta.

Współpraca

1.     Aby sprzedawać w mayagaleria.com trzeba mieć ukończone 18 lat.

2.      Mayagaleria.com pośredniczy w sprzedaży produktów wystawianych przez Użytkowników.

3.     Użytkownik może wystawiać produkty po uprzednim zgłoszeniu swojej osoby (biogram i portfolio) do Mayagaleria.com i po otrzymaniu akceptacji, w określonych kategoriach produktowych.

4.     Po akceptacji zgłoszenia Mayagaleria.com rozszerza funkcjonalność konta Użytkownika o możliwość sprzedaży.

Sprzedaż

1.     Sprzedawca oświadcza, że jest autorem dzieł sztuki oferowanych  w Mayagaleria.com i posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do tych dzieł.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany do skonfigurowania swojego sklepu poprzez podanie treści zawartych w jego profilu oraz bieżącą aktualizację profilu i oferty.

3.      Mayagaleria.com nie pobiera żadnych opłat za założenie konta Użytkownika ani za założenia profilu jego sklepu.

4.     Mayagaleria.com pobiera prowizję od sprzedaży. Użytkownik ustala cenę wystawianych produktów poprzez doliczenie prowizji dla Mayagaleria.com Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie.

5.     Cena wysyłki produktu nie jest doliczana do podstawy kwoty od której obliczana jest prowizja.

6.      Mayagaleria.com przelewa Sprzedawcy środki ze sprzedaży przedmiotów w serwisie raz w miesiącu do 10 dnia następnego miesiąca na wskazane konto bankowe. 

7.      Mayagaleria.com nie pobiera opłat za przelew środków dla Sprzedawcy za miesiąc rozliczeniowy.

8.      Mayagaleria.com nie pobiera opłat za prowizję systemu płatności online – Tpay.com

9.    Mayagaleria.com nabywa prawo do prowizji z chwilą wysyłki przez Artystę produktu do Klienta, po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego regulamianu.

9.     W przypadku, gdy Klient po dokonaniu płatności a przed dokonaniem wysyłki produktu przez artystę skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w części "Zwroty" niniejszego regulamianu, prowizja nie należy się.

Rozliczenia - Faktury, Rachunki

1.     Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki. Faktury dostarczane są drogą mailową.

2.     Podatnicy z ogólną zasadą wynikającą z ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania wydrukowanych oryginałów faktur do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (okres 5 lat). Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

Podstawy Prawne:

1.     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.)

2.     ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 02.141.1176 z późn. zm.)

3.     ustawa z dnia 02 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00.271 z późn. zm.).

4.     ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.50.331 z późn. zm.).
5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO).