Klimczyk Tomasz

Tomasz Klimczyk urodził się w 1967 roku w Krakowie. Ukończył Akademię

Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki, gdzie uzyskał dyplom w

pracowni litografii pod kierunkiem prof. Romana Żygulskiego w 1994 roku.

Malarstwo studiował w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego. W 1994

roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Pejzaż w malarstwie

współczesnym”. W 2003 i 2009 roku nagrodzony w ogólnopolskim konkursie

„Triennale z martwą naturą”. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych

w Polsce, USA, Chorwacji, Czechach, Francji, Holandii, Niemczech, Anglii,

Japonii. Autor 41 wystaw indywidualnych.

Uczestnik wielu plenerów malarskich i sympozjów w kraju i za granicą między

innymi Francja, Grecja, Niemcy, Słowenia, Indie, Nepal, Tybet. Prace znajdują

się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą między innymi w kolekcji

malarstwa miasta Arras we Francji, Tilburg w Holandii, Georga von Opel w

Eschborn w Niemczech i Miyauchy Foundation w Tokio w Japonii. W 2019

roku otrzymał grant Fundacji Pollock-Krasner z Nowego Jorku.

Klimczyk Tomasz