Hońko Aleksandra

Aleksandra Hońko ukończyła Wydział Malarstwa ASP we Wrocławiu i studia na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2014 r. otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga dla młodych twórców podejmujących działania o wysokich walorach artystycznych. Jej prace były wystawiane na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Londynie, Warszawie, Elblągu i Olsztynie.

Hońko Aleksandra