Nadratowski Wojciech

Ur. w 1957 r. w Wąbrzeźnie malarz i rysownik. Zajmuje się także grafiką wydawniczą, stworzył wiele opracowań graficznych do literatury pięknej i poezji (Wydawnictwa Pomorze). W latach 80. współpracował z Ilustrowanym Kurierem Polskim.  W latach 1980–1984 zajmował się działaniami konceptualnymi pod auspicjami (założonego przez siebie) Biura Strat Bezpowrotnych. Jego prace były prezentowane na kilkunastu indywidualnych wystaw malarstwa. Uprawia głównie pejzaż oscylujący między poetyckim realizmem, abstrakcją a surrealizmem. O swojej twórczości mówi: „Jest to próba subiektywnej rekonstrukcji i przemiany zewnętrznych wartości w kompozycję ułożoną według własnej logiki i wrażliwości”.

Nadratowski Wojciech