Jarmoliński Bartek

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się głównie malarstwem, fotografią, tworzeniem obiektów oraz sztuką video. Uznawany za jednego z najintensywniej rozwijających się współczesnych artystów łódzkich. Korzenie jego twórczości sięgają pop-artu, plakatu i hiperrealizmu, a tematyka jego prac oscyluje głównie wokół sylwetki człowieka XXI w. i otaczających go problemów, takich jak kult mass mediów, wszechobecny konsumpcjonizm, czy zatarcie się granic między sferą sacrum a sferą profanum. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych m.in. w Warszawie, Łodzi i Berlinie, brał też udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jarmoliński Bartek