Młodożeniec Stanisław

Urodzony w 1953 roku w Warszawie. Ukończył warszawską ASP, gdzie studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w latach 1972-78 w pracowniach M. Byliny i J. Sienickiego. Od 1984 roku mieszka w Nowym Jorku. Wywodzi się z rodziny o wielopokoleniowej tradycji artystycznej - wnuk poety, syn i brat malarzy. W 2010 roku związał się z Domem Aukcyjnym Abbey House S.A.

 Co kilka lat wystawia w Polsce. Inspiracje artystyczne czerpał z twórczości wielkich artystów awangardowych i sztuki naiwnej. Maluje typy ludzkie, miejskie pejzaże ekspresyjnie zdeformowane, dużo szkiców i rysunków jest codziennym zapisem - komentarzem rzeczywistości. Projektuje też plakaty.
Jego twórczość łączy wiele rozmaitych technik i form artystycznych, jest malarską kroniką miasta będącego w nieustannym ruchu. Przestrzeń Nowego Jorku, jego mieszkańcy, energetyczny klimat i atmosfera miasta to wielka inspiracja dla malarza.

Młodożeniec Stanisław