Rybi Stefan

 Stefan Rybi

Urodził się 1940 r. w Leńcach k. Białegostoku. Uczeń znanego pejzażysty prof. Aleksandra

Welsa . Od 1963 r. członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez wiele

kadencji członek Zarządu ZPAP Białystok. Wieloletni Prezes i v-ce Prezes Okręgu ZPAP

w Białymstoku. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, polichromię, sgrafitto, sakralne,

grafikę i plakat.

Obrazy Stefana Rybiego są niezwykłe. Niezwykłe na tle dzisiejszej malarskiej awangardy

przez odwoływanie się formą i metaforą do dawnych mistrzów. Chętnie sam przyznaje się

do tradycji Vernera von Delf.

Pierwszą indywidualną wystawę swoich prac otworzył w 1958 r. Od tamtego czasu jest

autorem licznych wystaw w kraju i zagranicą.

Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość :

1963 - II nagroda w Konkursie Zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku

1969 - V Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży -medal

1969 - Wystawa Paris Jouvisy 10 Salon International - złoty madal

1970 - Złoty Medal i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki " Bielska jesień "

1983 - I nagroda na wystawie " Dni Kultury Chrześcijańskiej " w Białymstoku

2012 - odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zasłużony Dla Kultury      Polskiej.

Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych oraz prywatnych w Polsce i

wielu krajach Europejskich , USA , Canady , Australii , Japonii.

Rybi Stefan