Lewandowski Janusz

Urodzony w 1958r w Kaliszu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Częstochowie. W 1985r otrzymał dyplom z rzeźby u doc. T.Wencla, w 1988r dyplom z malarstwa w Warszawie. Zajmuje się rysunkiem, oraz malarstwem pejzażowym. Jego inspiracją do pracy jest niepowtarzalność i ulotność chwil.

Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Francji, Kanadzie, Holandii, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii.

Na początku studiów w częstochowskiej WSP jego ulubionymi artystami byli H. Stażewski i K. Malewicz Za ważne uznawał dokonania konstruktuwizmu i Bauhausu. Później zaczął posługiwać się metodą, którą wykorzystują dzieci w wieku przedszkolnym. Nie ważne co i nie ważnie jak się tworzy. Samo "rozdzewiczanie" czystej płaszczyzny w akcie spontanicznego uwalniania emocji, dostarczało natychmiastowej, krótkotrwałej satysfakcji.

Podążanie w stronę negacji sztuki, cynizmu i artystycznej anarchii zaowocowało zapaścią i zmianą zawodu na 5lat. W tym czasie Janusz Lewandowski odkrył dla siebie świat pozamaterialny. Zbliżenie się do Stwórcy stało się prawdziwym przełomem, który otworzył jego oczy na piękno stworzenia. Pogardzany dotąd pejzaż stał się głównym tematem jego prac. Sięgnięcie do tradycji diewiętnastowiecznych realistów znalazło swój wyraz w obrazach rozświetlonych parków, spontanicznie malowanych wedut i pełnych nostalgii widoków polskiej wsi.

Szczególne miejsce w wyborze tematów malarskich zajmuje Kalisz i jego okolice. Artysta będąc rodowitym kaliszaninem zachował zdolność przybysza z zewnątrz, który świeżym okiem ogarnia rzeczywistość, wciąż doznając emocji podczas odkrywania pozornie wyeksploatowanych motywów. Dzieje się tak dlatego, że istotą jego poszukiwań i właściwym tematem prac jest wciąż zmieniające się światło.

W obliczu powszechnego pędu do awangardy i zgiełku modnych "izmów", Janusz Lewandowski świadomie wybierając postawę piewcy piękna natury, jawi się paradoksalnie na tym tle jako kontestator.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:

Rysunek klub Mpik – Częstochowa.

Malarstwo Galeria „Wieża Ciśnień” – Kalisz

Mój Kalisz BWA - Kalisz 2005

UDZIAŁ W WYSTAWACH ZBIOROWYCH:

Festiwal Sztuki Otwartej” – Częstochowa.

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne (nagroda za malarstwo i rzeźbę) – Żerków.

Ogólnopolski Konkurs na rysunek im. Andriollego (wyróżnienie honorowe) – Lublin.

Wystawa Młodej plastyki „Arsenał” – Warszawa.

Wystawa Malarstwa „Creteil” – Francja.

Ogólnopolskie Prezentacje Obraz i Ruch – Muzeum Kinematografii – Łódź.

Salon Plastyki „Egeria” – Ostrów Wielkopolski.

Wystawy Poplenerowe – ‘1997’1998’1999'2000'2004' – Kalisz BWA.

Łęknica 2002'2003'2004.

Wystawa Malarstwa Realistycznego - Głowno 2011/2012

JANUSZ LEWANDOWSKI

Born in 1958 in Kalisz. He studied at Higher Pedagogical Institute in Częstochowa.

He gained the diploma of sculpture in 1985 and diploma of painting in 1988.

He works as teacher with children and youth.

He is interested in landscapes.

He took a part in individual and collective exhibitions.

His paintings are part of private collections in Poland, France, Canada, Holland, Japan, Germany,

Switzerland, USA, Great Britain, Ukraine.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS:

Drawing – Mpik Club – Częstochowa.

Painting – „Pressure Tower” Gallery – Kalisz.

COLLECTIVE EXHIBITIONS:

The Festival Of Art. – Częstochowa.

Polish Art. Workshop the reward for painting and sculpture – Żerków.

Androlli Drawing Contest (honour reward) – Lublin.

The Exhibition of Young Art “Arsenal” – Warszawa.

Art Exhibition “Creteil” – France.

Polish Presentation of Picture and Movement Cinema Museum – Łódź.

Salon of Art “Egeria” – Ostrów Wielkopolski.

Art Exhibition After Plan – Air Painting – Gołuchów ‘97’98’ – Kalisz BWA.

Lewandowski Janusz

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz