Lewandowski Janusz

JANUSZ LEWANDOWSKI

Urodzony w 1958r w Kaliszu.

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Częstochowie.

W 1985r otrzymał dyplom z rzeźby u doc. T.Wencla.

Zajmuje się rysunkiem, oraz malarstwem pejzażowym.

Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Prace w zbiorach prywatnych

w Polsce, Francji, Kanadzie, Holandii, Japonii, Niemczech,

Szwajcarii, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:

Rysunek klub Mpik – Częstochowa.

Malarstwo Galeria „Wieża Ciśnień” – Kalisz

Mój Kalisz BWA - Kalisz 2005

UDZIAŁ W WYSTAWACH ZBIOROWYCH:

Festiwal Sztuki Otwartej” – Częstochowa.

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne (nagroda za malarstwo i rzeźbę) – Żerków.

Ogólnopolski Konkurs na rysunek im. Andriollego (wyróżnienie honorowe) – Lublin.

Wystawa Młodej plastyki „Arsenał” – Warszawa.

Wystawa Malarstwa „Creteil” – Francja.

Ogólnopolskie Prezentacje Obraz i Ruch – Muzeum Kinematografii – Łódź.

Salon Plastyki „Egeria” – Ostrów Wielkopolski.

Wystawy Poplenerowe – ‘1997’1998’1999'2000'2004' – Kalisz BWA.

Łęknica 2002'2003'2004.

Wystawa Malarstwa Realistycznego - Głowno 2011/2012

JANUSZ LEWANDOWSKI

Born in 1958 in Kalisz. He studied at Higher Pedagogical Institute in Częstochowa.

He gained the diploma of sculpture in 1985 and diploma of painting in 1988.

He works as teacher with children and youth.

He is interested in landscapes.

He took a part in individual and collective exhibitions.

His paintings are part of private collections in Poland, France, Canada, Holland, Japan, Germany,

Switzerland, USA, Great Britain, Ukraine.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS:

Drawing – Mpik Club – Częstochowa.

Painting – „Pressure Tower” Gallery – Kalisz.

COLLECTIVE EXHIBITIONS:

The Festival Of Art. – Częstochowa.

Polish Art. Workshop the reward for painting and sculpture – Żerków.

Androlli Drawing Contest (honour reward) – Lublin.

The Exhibition of Young Art “Arsenal” – Warszawa.

Art Exhibition “Creteil” – France.

Polish Presentation of Picture and Movement Cinema Museum – Łódź.

Salon of Art “Egeria” – Ostrów Wielkopolski.

Art Exhibition After Plan – Air Painting – Gołuchów ‘97’98’ – Kalisz BWA.

Lewandowski Janusz