Kańtoch Mirosław

Malarstwem interesował się od najmłodszych lat, a malować zaczął od 16 roku życia. Jego obrazy utrzymane są w impresjonistycznym nastroju, stara się uchwycić zmienne efekty światła. Inspiracją do prac są w większości ujęcia wodospadów, jarów i tajemnicze leśne zacisza. Swój warsztat uzupełniał i doskonalił współpracując z profesorami sztuki Uniwersytetu Śląskiego i należał do sekcji plastycznej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Jego obrazy znalazły się wśród najwybitniejszych prac plastyków Śląska Cieszyńskiego na wystawie "Ziemia Cieszyńska w twórczości plastyków regionu". Wystawa wyszła z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a prace były wystawiane w Starej Kordegardzie w Warszawie. Jego prace były wystawiane i wyróżniane wielu galeriach, a poza tym znajdują się w prywatnych zbiorach poza granicami kraju, między innymi w USA, Kanadzie, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Niemczech. 

Kańtoch Mirosław