Żegalski Leszek

Niełatwo jest zdobyć uznanie jednocześnie w ojczystym kraju i na świecie. Udaje się to tylko tym, którzy potrafią wywoływać żywe emocje i manifestować swoje idee bez kompromisów – jak on. Skandalista i ekscentryk, Maestro Leszek Żegalski, od lat nie pozostawia nikogo obojętnym wobec swoich dzieł.

Urodził się w 1959 roku w Cieszynie. Studiował grafikę i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Zasłynął jako król kontrowersji – jego słynny obraz „Opus Dei“, przedstawiający Jezusa na toalecie, wisiał na Krakowskim Przedmieściu tylko jeden dzień, zanim usunęła go cenzura. W muzeum Wallraf-Richartz w Kolonii osobiście powiesił swoją pracę obok obrazu Bracka, a w Luwrze umieścił swój obraz na ścianie jednej z toalet; w obu przypadkach nie zostało to odkryte przez wiele dni. Teraz najważniejsze prace Żegalskiego zostały zebrane przez Dagma Art, aby przedstawić je szerszej publiczności.

Żegalski Leszek